Добре дошли на официалния ни сайт!

 

Велинград – най-зелен град на България!

     Тук ще откриете полезна и актуална информация за община Велинград и дейността на органите за местно самоуправление. Може да направите предложения и препоръки.

   Можете да разгледате нашата галерия или да потърсите информация, която ви интересува.

    Филм на Джон Лоутън за община Велинград:

Велинград – благословен и вечен!

… Ако не видях Бога, то видях най-възхитителната панорама на вътрешните Родопи. Непрекъснати вериги гористи планини, надиплени живописно една зад друга, подпират от вси страни кръгозора. Между техните многобърдести склонове, в една голяма дълбочина пред мене, простира се от север към юг райски хубавата Чепинска долина. …

Иван Вазов / “В недрата на Родопите” /

Велинградска община е сертифицирана EN ISO 9001:2000 и  ISO 14001:2004

 ОТГОВОРИ на получените становища в процедурата “Обществени обсъждания” в с.Кръстава (27.11.2014г.) и в гр.Велинград (28.11.2014г.) на ДОВОС на Инвестиционно предложение на “Ресурс-1″ АД “Добив и преработване на волфрам съдържащи руди от нахадище “Грънчарица център”

 

Д О К Л А Д

ЗА  ОВОС

на  инвестиционно предложение:

”ДОБИВ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ВОЛФРАМСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ ”ГРЪНЧАРИЦА ЦЕНТЪР”

Програма за управление на атмосферния въздух на община Велинград 2011 – 2014

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

  

ВИДЕО ПОСЛАНИЕ „ДА СЕ ЧУВСТВАШ РАЗЛИЧЕН“

Коментарите са изключени!