Добре дошли на официалният ни сайт!

 

Велинград – най-зелен град на България!

     Тук ще откриете полезна и актуална информация за община Велинград и дейността на органите за местно самоуправление. Може да направите предложения и препоръки.

   Можете да разгледате нашата галерия или да потърсите информация, която ви интересува.

 

    Филм на Джон Лоутън за община Велинград:

Велинград – благословен и вечен!

… Ако не видях Бога, то видях най-възхитителната панорама на вътрешните Родопи. Непрекъснати вериги гористи планини, надиплени живописно една зад друга, подпират от вси страни кръгозора. Между техните многобърдести склонове, в една голяма дълбочина пред мене, простира се от север към юг райски хубавата Чепинска долина. …

Иван Вазов / “В недрата на Родопите” /

 

Велинградска община е сертифицирана EN ISO 9001:2000 и  ISO 14001:2004

 ИНФОРМАЦИЯ за преценка на необходимастта от ОВОС на инвестиционно предложение: “Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище – Грънчарица Център” от “РЕСУРС-1″ АД гр. Пловдив

СТАНОВИЩЕ на Кмета на Община Велинград за инвестиционно предложение: “Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище – Грънчарица Център” от “РЕСУРС-1? АД гр. Пловдив

Програма за управление на атмосферния въздух на община Велинград 2011 – 2014

Доклад за оценка на съвместимостта на общ устройствен план на община Велинград

    
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

Коментарите са изключени!