Добре дошли на официалния ни сайт!

   

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Иван Лебанов - Кмет на Община Велинград

Във връзка с тиражираната в медиите информация за „груби злоупотреби с европейски средства в центъра за настаняване от семеен тип“ бих искал да уточня, че като кмет на Община Велинград съм назначил пълна проверка по случая. Очаквам доклада на вътрешния одит, както и на дирекция „Социално подпомагане“. Независима проверка се извършва и от експерти на Министерство на труда и социалната политика.

      Аз като кмет на Община Велинград искам незабавното изясняване на тази ситуация. „Категоричен съм, че виновните ще понесат своята отговорност с цялата сила на закона. За да предприема, каквито и да било действия обаче са ми нужни документи. Убеден съм, че институциите ще си свършат работата и ще установят има ли нарушения и ако има, какви са те. До няколко дни очаквам и официалните резултати от проверката. Неприемам обвиненията, че аз и моята администрация бездействаме. Категорично заявявам, че това не е така. В момента, в който докладите на проверяващите са на бюрото ми, ще информирам обществеността затова кой е виновен и какви действия съм предприел. Обещавам пълна прозрачност по случая. Докладите на проверяващите ще предоставя на национална телевизия bTB, която безкрайно уважавам, както и на всички местни и регионални медии“, категоричен е Иван Лебанов.

 

Велинград – най-зелен град на България!

     Тук ще откриете полезна и актуална информация за община Велинград и дейността на органите за местно самоуправление. Може да направите предложения и препоръки.

   Можете да разгледате нашата галерия или да потърсите информация, която ви интересува.

    Филм на Джон Лоутън за община Велинград:

Велинград – благословен и вечен!

… Ако не видях Бога, то видях най-възхитителната панорама на вътрешните Родопи. Непрекъснати вериги гористи планини, надиплени живописно една зад друга, подпират от вси страни кръгозора. Между техните многобърдести склонове, в една голяма дълбочина пред мене, простира се от север към юг райски хубавата Чепинска долина. …

Иван Вазов / “В недрата на Родопите” /

Велинградска община е сертифицирана EN ISO 9001:2000 и  ISO 14001:2004

 ОТГОВОРИ на получените становища в процедурата “Обществени обсъждания” в с.Кръстава (27.11.2014г.) и в гр.Велинград (28.11.2014г.) на ДОВОС на Инвестиционно предложение на “Ресурс-1″ АД “Добив и преработване на волфрам съдържащи руди от нахадище “Грънчарица център”

 

Д О К Л А Д

ЗА  ОВОС

на  инвестиционно предложение:

”ДОБИВ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ВОЛФРАМСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ ”ГРЪНЧАРИЦА ЦЕНТЪР”

Програма за управление на атмосферния въздух на община Велинград 2011 – 2014

Доклад за оценка на съвместимостта на общ устройствен план на община Велинград

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

  
Коментарите са изключени!