About Администратор

Author Archive | Администратор

Предстоящо заседание,което ще се проведе на 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   27.09.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център /ОП „СИП и ТИЦ”, пл.”Свобода”,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Допълнение на Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СТАРТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА! ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС- ВЕЛИНГРАД ИНЖ. АЛИ МАРЕКОВ ГОСТУВА НА ПГГС “ХРИСТО БОТЕВ” И ОТПРАВИ СВОИТЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ, КЪМ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ, ЗА УСПЕШЕН СТАРТ И ПЛОДОТВОРНА РАБОТА.

СТАРТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА! ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС- ВЕЛИНГРАД ГОСТУВА НА ПГГС “ХРИСТО БОТЕВ” И ОТПРАВИ СВОИТЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ, КЪМ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ, ЗА УСПЕШЕН СТАРТ И ПЛОДОТВОРНА РАБОТА.

Прочети Коментарите са изключени!

Кампанията “Да изчистим България заедно”

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД СЕ ВКЛЮЧИ В НАЙ-МАЩАБНАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА У НАС -Кампанията “Да изчистим България заедно”.       ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА СЪВЕТНИЦИТЕ ИЗЧИСТИХА РАЙОНА ОКОЛО СКЕЙТ ПЛОЩАДКАТА НА ПАРК ”ВЕЛЬОВА БАНЯ”.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Август 2018 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС  ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2018- 2019 ГОДИНА                Уважаеми ученици, учители и  директори,                                                                                    Уважаеми родители, Обръщам се към Вас и към всички отдадени на българското образование, за да Ви поздравя от името на Общински съвет-Велинград и лично от мое име по случай старта на новата учебна 2018-2019г.! Приемете предизвикателството на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г. НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Доклад за приемане на бюджета

Прочети Коментарите са изключени!

89 години от рождението на Николай Гяуров

,,Ако певецът има сълзи в очите, те едва ли ще бъдат доловени от публиката. Но ако сълзите са в гласа му, неизбежно ще преминат в гърлата на хората от залата“. Николай Гяуров .

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград.

1. Oбявление 2. Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 3. Мотиви 4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 5. Проект за решение 6. Частична оценка на въздействие

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част : VІІ.Продажби на общинска земя.   І.По чл.35,ал.1 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

„В единението е силата“

ВЕЛИНГРАД ОТБЕЛЯЗА 133Г. ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ /06.09.2018Г./  

Прочети Коментарите са изключени!