About Администратор

Author Archive | Администратор

РЕШЕНИЕ №39

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.02.08г. с протокол №2.                                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №66

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.02.08г. с протокол №2.                                                       ОТНОСНО:Отдаване под наем чрез таен търг                                                                           за петно 5кв.м. в кв.141 по плана                                                                           на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №38

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.02.08г. с протокол №2.                                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №37

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.02.08г. с протокол №2.                                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.9, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №36

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.02.08г. с протокол №2.                                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №35

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.02.08г. с протокол №2.                                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.134, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №32

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.02.08г. с протокол №2.                                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №78

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.02.08г. с протокол №2.                                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 и ал.2 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №31

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.02.08г. с протокол №2.                                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №77

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 14.02.08г. с протокол №2.                                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от [...]

Прочети 0 Comments