Archive | Регистри RSS feed for this section

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на издадени разрешителни за таксиметров превод

Списък на издадени разрешителни за таксиметров превод

Прочети Коментарите са изключени!

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2016ГОД. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2015ГОД. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2014ГОД. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър на разрешителните за ползване на мин. води на община Велинград от находища Каменица и Драгиново

Регистър на разрешителните за ползване на мин. води на община Велинград от находища Каменица и Драгиново тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър с обяви и документи на табло за обяви

1.Обяви от 358 до  364 тук 2.Обяви 333 до 336 тук

Прочети 0 Comments