Archive | Отчети, регистри, доклади RSS feed for this section

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Февруари 2020 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Oтчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости за 2019 година

Oтчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости за 2019 година

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019г.

Отчет на  местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2019г.

Отчет   по изпълнението на Плана за развитие на   социалните услуги   за 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за четвъртото тримесечие на 2019г., приложения към него и баланс

БАЛАНС ОТЧЕТ НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Януари 2020 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Приемане бюджета на община Велинград 2020

Годишен разчет   Наредба   Писмо МФ   План график-прил.2   Приложение 5   Приложение 9   Приложение 14-дълг   Прогноза   Програма капиталови разходи   Протокол общ.обсъждане   Разходи работни заплати     Решение 1-30.01.2020   Решение 2-30.01.2020   Решение 3-30.01.2020   Решение 426   Справка   План сметка

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019г.

    Настоящият отчет включва реализираните дейности през 2019г., свързани с осъществяване на младежката политика на Община Велинград.     Годишния отчет следва индикаторите заложени в Националната стратегия за младежта (2010-2020).      Разглежданите индикатори в Националната стратегия за младежта (2010-2020) са както следва:  Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора        [...]

Прочети Коментарите са изключени!

МОНИТОРИНОВ ДОКЛАД

МОНИТОРИНОВ ДОКЛАД   на община Велинград    за 2019 г.  за изпълнението ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)” на област Пазарджик I.          ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 1.      Община Велинград        През 2019г. Община Велинград продължи да работи за подобряване качеството на живот на целевите групи от етническите малцинства.        В Община Велинград, преобладаващото население е българско, [...]

Прочети Коментарите са изключени!