Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Заповед №291

ЗАПОВЕД ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯР

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен доклад за 2019г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020 г. /ПРОЕКТ/

Годишен доклад за 2019г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020 г. /ПРОЕКТ/ 

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №268 от 17.02.2020

Заповед №268 от 17.02.2020 на кмета на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ:ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ:       ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА       Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект отчет за 2019 г. по Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020г. по приоритети

Проект отчет за 2019 г. по Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020г. по приоритети Приложения 1,2 Приложение 3

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

  На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №104/27.01.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация улица „Васил Сотиров“ между о.т.№№ 69-73 и улица с о.т.№ 29-72-71 по плана на с.Грашево, Община Велинград.          С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

            На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед №145  от  30.01.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за  регулация на част от кв. 4023 по плана на гр.Велинград, като се  променя отреждането на УПИ VII3164-„За КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ“, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ЗАПОВЕД №137/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35 ОБЯВА ЗАПОВЕД №137/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград        1. На 19.02.2020 година от 11:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА Заповед №136/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35 ОБЯВА Заповед №136/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград   1. На 19.02.2020 година от 10:30 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35  ОБЯВА Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград          1. На 19.02.2020 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!