Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Класиране от конкурс за младши експерт, отдел ТСУ

Класиране от конкурс за младши експерт, отдел ТСУ

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 198/23.06.2020 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава:        Изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на обект:        Общински път РАZ 2075/ РАZ 2063/ ж.п. гара Цветино-Магерови колиби, община Велинград, област Пазарджик.        ПУП-ПП е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА

 ПО К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019Г. Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2019г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.09.2019г.   /вторник/ ОТ 10:00 ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 533/13.04.2020 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработването  на проект за ЧИПРЗ на УПИ IX, X и XI в кв.2 по плана на с. Света Петка, общ. Велинград, като уличната регулация не [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет-Велинград

Проект на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет-Велинград  Oбявление Доклад-по-чл.-55-ал.-1-от-Указ-883 Мотиви-съотв.-доклад Резюме на цялостна онцека Проект на решение Удостоверение за обявление Цялостна предварителна оценка

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Решение №160/28.05.2020 г. на Общински съвет – Велинград , се разрешава изработването на проект заЧИПР/ Частично изменение на плана за регулация/ на улица с о.т. 7а-38-37-58-36 по плана на с. Долна Дъбева, общ. Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 533/13.04.2020 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработването  на проект за ЧИПРЗ на УПИ IX, X и XI в кв.2 по плана на с. Света Петка, общ. Велинград, като уличната регулация не [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Решение №160/28.05.2020 г. на Общински съвет – Велинград , се разрешава изработването на проект заЧИПР/ Частично изменение на плана за регулация/ на улица с о.т. 7а-38-37-58-36 по плана на с. Долна Дъбева, общ. Велинград, обл. Пазарджик.      Със заявлението се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Система за определяне на резултатите от теста и допускане дo интервю

Система за определяне на резултатите  от теста и допускане дo интервю

Прочети Коментарите са изключени!

Списък за допуснати и недопуснати за конкурс младши експерт,отдел”ТСУ”

Списък допуснати и недопуснати за мл.експерт, отдел “ТСУ”

Прочети Коментарите са изключени!