Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 430/17.03.2020 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІ-общ. в кв.34а по плана на с.Драгиново,Община Велинград.          С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 111/27.02.2020 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.№№ 65а-65б и УПИ І-„УЧИЛИЩЕ“ в кв.42 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.       С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 464

ЗАПОВЕД 464 ЗА УДЪЛЖАВАНЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 449

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №439

ЗАПОВЕД №439

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 425 16.03.2020 г. гр. Велинград

ЗАПОВЕД № 425 16.03.2020 г. гр. Велинград     На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, Н А Р Е Ж Д А М: За административното обслужване в община Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 423 от 14.03.2020 год.

Заповед № 423 от 14.03.2020 год.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 417 от 13.03.2020 год.

Прочети Коментарите са изключени!

Гражданска подписка c Bx. № 94-0012716 от 25.02.2020г.

Гражданска подписка c Bx. № 94-0012716 от 25.02.2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №411 от 12.03.2020 г. на Кмета на община Велинград

Заповед № 411 от 12.03.2020 г. за публикуване на стр. на общината

Прочети Коментарите са изключени!