Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

Проект на дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Проект на дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет – Велинград

Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ МД-Oбявление МД-Доклад-по-чл.-55-ал.-1-от-Указ-883 МД-Мотиви-съотв.-доклад МД-Решение МД-ЧОВ

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ:       ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана за обществено обсъждане на Плана за финансово оздравяване на Община Велинград

Покана за обществено обсъждане План за финансово оздравяване на община Велинград 2020 г. – 2022 г._

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ:       ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА          Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на община Велинград

Oбявление Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 Мотиви НАРЕДБА-ОПФ Проект за решение Резюме на цялостна онцека Цялостна предварителна оценка Справка за предложения- от 26.03.2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен доклад за 2019г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020 г. /ПРОЕКТ/

Годишен доклад за 2019г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020 г. /ПРОЕКТ/ 

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ:ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ:       ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА       Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект отчет за 2019 г. по Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020г. по приоритети

Проект отчет за 2019 г. по Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020г. по приоритети Приложения 1,2 Приложение 3

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: Общински съвет СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.

ПРОЕКТ:  Общински съвет СТРАТЕГИЯ  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.

Прочети Коментарите са изключени!