Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

Проект на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет-Велинград

Проект на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет-Велинград  Oбявление Доклад-по-чл.-55-ал.-1-от-Указ-883 Мотиви-съотв.-доклад Резюме на цялостна онцека Проект на решение Удостоверение за обявление Цялостна предварителна оценка Справка за предложения /Публикувано на 09. 09. 2020г./

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №8/30.01.2020 год. на Общински съвет Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2018г. – 2020г.

ПЛАН  ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ  2018г. – 2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ  ЗА  РАЗВИТИЕ   НА   СОЦИАЛНИТЕ   УСЛУГИ  В  ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД    2016 – 2020 ГОДИНА 

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Проект на дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет – Велинград

Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ МД-Oбявление МД-Доклад-по-чл.-55-ал.-1-от-Указ-883 МД-Мотиви-съотв.-доклад МД-Решение МД-ЧОВ

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ:       ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана за обществено обсъждане на Плана за финансово оздравяване на Община Велинград

Покана за обществено обсъждане План за финансово оздравяване на община Велинград 2020 г. – 2022 г._

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ:       ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА          Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на община Велинград

Oбявление Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ 883 Мотиви НАРЕДБА-ОПФ Проект за решение Резюме на цялостна онцека Цялостна предварителна оценка Справка за предложения- от 26.03.2020г.

Прочети Коментарите са изключени!