Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

ПРОЕКТ: Общински съвет СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.

ПРОЕКТ:  Общински съвет СТРАТЕГИЯ  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА МАНДАТ 2019 г. – 2023 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ:  ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

Проект програма за 2020 г. в изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград за 2016-2020 година

Проект програма за 2020 г. Приложение 1  Приложение 2 

Прочети Коментарите са изключени!

Проект! Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Oбявление Проект правилник ОбС Мотиви, съответно доклад Проект правилник Резюме на цялостна оценка Цялостна предварителна оценка Доклад 14-дневен срок за консултации Справка за предложения

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ:ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ:       ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Справка

Справка

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ:ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПРОЕКТ:       ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, §1, т. 6 от ДР на Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград

 Oбявление  Мотиви съответно доклад Проект на решение Частична оценка на въздействието Наредба за реда за общинската собственост

Прочети Коментарите са изключени!

Проект!Наредба за символиката на община Велинград, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Велинград м. юни 2019 г.

Наредба почетни символи Обявление Мотиви за наредбата за Символите Предварителна ЦЯЛОСТНА оценка на въздействие на наредбата Резюме на Цялостна предварителна оценка

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения за наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имот

Справка за предложения

Прочети Коментарите са изключени!