Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3     ПРОТОКОЛ  за допуснатите и недопуснатите кандидати        за участие в конкурс, обявен със Заповед № 629/15.05.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „началник на отдел в община и в район”, отдел”Инспекторат”             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  1. Изисквани [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”

Обявление за провеждане на конкурс за НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ Заявление Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № …………………. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати

                        Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ  за допуснатите и недопуснатите кандидати   за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1628/27.11.2017г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „младши експерт” в Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията”, Дирекция “Инвестиции, архитектура и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1627/27.11.2017г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжност:”младши експерт” в Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията”

                                                                                                                                                                                                                                                                    О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41      На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1628/27.11.2017г. на Кмета на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1425/23.10.2017 година

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д ЗАПОВЕД   № 1425/23.10.2017 година           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на  Решение №296/28.09.2017  год. на Общински съвет- [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1426/23.10.2017 година

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д   ЗАПОВЕД   № 1426/23.10.2017 година           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на  Решение №297/28.09.2017  год. на Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати        за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1329/04.10.2017г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „младши експерт”, дирекция “Хуманитарни и социални дейности”             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  1. Изисквани документи от кандидатите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ  за допуснатите и недопуснатите кандидати        за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1330/04.10.2017г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „старши експерт”, дирекция “Хуманитарни и социални дейности”             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  1. Изисквани документи от кандидатите [...]

Прочети Коментарите са изключени!