Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

ЗАПОВЕД №896/05.07.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   №896/05.07.2013 година             Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 02.08.2013 година от 13:30 часа в гр.Велинград в малката заседателна зала на ОбА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №895/05.07.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №895/05.07.2013 година          Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 02.08.2013 година от 14:00 часа в гр. Велинград в малката заседателна зала на ОбА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №307/15.03.2013 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №66/28.02.2013 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М:   1.На 12.04.2013 година от 10:00 часа в Малката заседателна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №308/15.03.2013 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №66/28.02.2013 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М:   1.На 11.04.2013 година от 10:00 часа в Малката заседателна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №291/12.03.2013 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №90/23.02.2012 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 08.04.2013 година от 14:00 часа в Малката [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №295/13.03.2013 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.94 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, във връзка с Решение №170/2008 година на ОбС- Велинград, Решение №33/26.01.2012 год. на ОбС-Велинград, изменено и допълнено с Решение №241/31.05.2012 год. на ОбС-Велинград     Н А Р Е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №236/27.02.2013 година

З А П О В Е Д   №236/27.02.2013 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №460/20.12.2012 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М : 1.На [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №235/27.02.2013 година

З А П О В Е Д №235/27.02.2013 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №459/20.12.2012 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М :  1.На 03.04.2013 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №234/27.02.2013 година

З А П О В Е Д   №234/27.02.2013 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №461/20.12.2012 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М : 1.На [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №233/27.02.2013 година

З А П О В Е Д   №233/27.02.2013 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №7/31.01.2013 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М: 1.На 02.04.2013 [...]

Прочети Коментарите са изключени!