Archive | Конкурси за назначаване и свободни работни места RSS feed for this section

Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”

Обявление за провеждане на конкурс за НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ Заявление Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № …………………. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати        за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1329/04.10.2017г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „младши експерт”, дирекция “Хуманитарни и социални дейности”             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  1. Изисквани документи от кандидатите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ  за допуснатите и недопуснатите кандидати        за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1330/04.10.2017г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „старши експерт”, дирекция “Хуманитарни и социални дейности”             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  1. Изисквани документи от кандидатите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1190/01.09.2017г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: 1.Конкурс се обявява  за длъжността:”инспектор” Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията” Дирекция [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1189/01.09.2017г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УСЛУГАТА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ”

      Във връзка с изпълнение на дейност №7 „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект BG05M9OP001-2.004-0011-С01 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.  1. Обява [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснатите до етап събеседване след проведен подбор по документи за длъжността ” Социален работник” по проект

Списък на допуснатите до етап събеседване  след проведен подбор по документи за длъжността ” Социален работник” по проект

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати – Дирекция “Хуманитарни и социални дейности”

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати – Дирекция “Хуманитарни и социални дейности”

Прочети Коментарите са изключени!