Archive | Конкурси за назначаване и свободни работни места RSS feed for this section

Обявление

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1190/01.09.2017г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: 1.Конкурс се обявява  за длъжността:”инспектор” Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията” Дирекция [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1189/01.09.2017г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УСЛУГАТА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ”

      Във връзка с изпълнение на дейност №7 „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект BG05M9OP001-2.004-0011-С01 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.  1. Обява [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснатите до етап събеседване след проведен подбор по документи за длъжността ” Социален работник” по проект

Списък на допуснатите до етап събеседване  след проведен подбор по документи за длъжността ” Социален работник” по проект

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  А Конкурс за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати – Дирекция “Хуманитарни и социални дейности”

 Протокол за допуснати и недопуснати кандидати – Дирекция “Хуманитарни и социални дейности”

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

Обява

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

Обява

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление за конкурс за длъжността “директор на дирекция” – дирекция “Хуманитарни и социални дейности”

Обявление ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС   ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

Обява

Прочети Коментарите са изключени!