Archive | Обществено обсъждане RSS feed for this section

Покана за обществено обсъждане на Плана за финансово оздравяване на Община Велинград

Покана за обществено обсъждане План за финансово оздравяване на община Велинград 2020 г. – 2022 г._

Прочети Коментарите са изключени!

ФИНАНСОВА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2020 г.

ФИНАНСОВА  РАМКА НА БЮДЖЕТ 2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2020 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.01.2020г. /СРЯДА/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред.   ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2018Г. Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2019г.   /вторник/ ОТ 16:00 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по чл.127 ал.1 от ЗУТ на 1.ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  НА ГР.ВЕЛИНГРАД И С.ДРАГИНОВО И ЗЕМЛИЩАТА ИМ” (със съответните схеми към него), изготвен в изпълнение на ЗАДАНИЕ и ОПОРЕН ПЛАН по чл.125 от ЗУТ, одобрени с Решение №131/27.04.2017г на Общински съвет-Велинград 2.”ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2019 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.01.2019Г. / ВТОРНИК / ОТ 10.00 ЧАСА В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обществено обсъждане парк “Клептуза”

ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  и ПОСЛЕДВАЩО  ПРОУЧВАНЕ и  ПРОЕКТИРАНЕ  във фаза Идеен проект и Визуализация на ПАРКОВ КОМПЛЕКС “КЛЕПТУЗА”-ВЕЛИНГРАД- нова ВИЗИЯ              1 ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ,  и ПОСЛЕДВАЩО  ПРОУЧВАНЕ и  ПРОЕКТИРАНЕ     на  ВИЗИЯ наПАРК “КЛЕПТУЗА”-ВЕЛИНГРАД (във фаза Идеен проект и Визуализация)      Цел на разработката и общи указания за изпълнението на проекта: целта [...]

Прочети Коментарите са изключени!

План за развитие на горите на територията на община Велинград

Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г.

     Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2017г.  Обсъждането ще се проведе на 13.09.2018 г. /четвъртък/ от  16:00 ч. в малка заседателна зала на ОП „СИП И ТИЦ”, с административен адрес: гр.Велинград, пл.”Свобода” при следния дневен ред:      1. Представяне [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Актуализация на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Актуализация на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград Уважаеми  дами и господа,     На 26 март 2018г. от 11:00 часа в Малка заседателна зала на Общинска администрация Велинград – етаж 2-ри ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Актуализация на Общински план [...]

Прочети Коментарите са изключени!