Archive | Обществено обсъждане RSS feed for this section

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г.

     Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2017г.  Обсъждането ще се проведе на 13.09.2018 г. /четвъртък/ от  16:00 ч. в малка заседателна зала на ОП „СИП И ТИЦ”, с административен адрес: гр.Велинград, пл.”Свобода” при следния дневен ред:      1. Представяне [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Актуализация на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Актуализация на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград Уважаеми  дами и господа,     На 26 март 2018г. от 11:00 часа в Малка заседателна зала на Общинска администрация Велинград – етаж 2-ри ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Актуализация на Общински план [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2018Г.

          Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2018 г.      ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.01.2018г. /ПЕТЪК/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана за участие в обществено обсъждане на Актуализация на Общински план за развитие за периода 2018-2020г. на Община Велинград

Уважаеми  дами и господа,          На 24 август 2017г. от 10:00 часа в Голяма заседателна зала на Общинска администрация Велинград – етаж 1-ви ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Актуализация на Общински план за развитие за периода 2018-2020г. на Община Велинград.      Промените в аналитичната част (териториален обхват, демографска, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от обществено/публично обсъждане на бюджет 2017г.

Протокол  от обществено/публично обсъждане  на бюджет 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад към проект за бюджет 2017г.

Доклад към проект за  бюджет 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г. Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2017 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.12.2016г. /ПЕТЪК/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2015Г.

     Общински съвет –Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2015г.  Обсъждането ще се проведе на 19.09.2016 г. /понеделник/ от  16:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред:      1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2015 г.

Доклад  за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2015 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2014Г

     Общински съвет –Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2014г.      Обсъждането ще се проведе на 16.12.2015г. /сряда/ от  14.00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния [...]

Прочети Коментарите са изключени!