Archive | Обществено обсъждане RSS feed for this section

Покана за участие в обществено обсъждане на Актуализация на Общински план за развитие за периода 2018-2020г. на Община Велинград

Уважаеми  дами и господа,          На 24 август 2017г. от 10:00 часа в Голяма заседателна зала на Общинска администрация Велинград – етаж 1-ви ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Актуализация на Общински план за развитие за периода 2018-2020г. на Община Велинград.      Промените в аналитичната част (териториален обхват, демографска, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от обществено/публично обсъждане на бюджет 2017г.

Протокол  от обществено/публично обсъждане  на бюджет 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад към проект за бюджет 2017г.

Доклад към проект за  бюджет 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г. Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2017 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.12.2016г. /ПЕТЪК/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2015Г.

     Общински съвет –Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2015г.  Обсъждането ще се проведе на 19.09.2016 г. /понеделник/ от  16:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред:      1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2015 г.

Доклад  за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2015 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2014Г

     Общински съвет –Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2014г.      Обсъждането ще се проведе на 16.12.2015г. /сряда/ от  14.00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2016Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2016 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.11.2015г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 16.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ ЗА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2015г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2015г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТО БЮДЖEТ – 2015Г.

ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД     П  Р  О  Е  К  Т  О   Б  Ю  Д  Ж  Е  Т  – 2015Г.   НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРИХОДНА ЧАСТ:                                                                                -              19 565 919   – Приходи с държавен характер:                                     [...]

Прочети Коментарите са изключени!