Archive | Обществено обсъждане RSS feed for this section

Доклад към проект за бюджет 2017г.

Доклад към проект за  бюджет 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г. Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2017 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.12.2016г. /ПЕТЪК/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2015Г.

     Общински съвет –Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2015г.  Обсъждането ще се проведе на 19.09.2016 г. /понеделник/ от  16:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред:      1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2015 г.

Доклад  за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2015 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2014Г

     Общински съвет –Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2014г.      Обсъждането ще се проведе на 16.12.2015г. /сряда/ от  14.00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2016Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2016 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.11.2015г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 16.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ ЗА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2015г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2015г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТО БЮДЖEТ – 2015Г.

ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД     П  Р  О  Е  К  Т  О   Б  Ю  Д  Ж  Е  Т  – 2015Г.   НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРИХОДНА ЧАСТ:                                                                                -              19 565 919   – Приходи с държавен характер:                                     [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2015Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2015г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.11.2014г. /петък/ ОТ 13.00   ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред. ЕКСПОЗЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Г-Н [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Велинград съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на Община Велинград, се организира: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Велинград и Екологична оценка (ЕО)       Графичните  и текстови материали може да [...]

Прочети Коментарите са изключени!