Archive | Обществено обсъждане RSS feed for this section

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/5-02/2012 “В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”

ЦЕЛИ НА  СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/5-02/2012 “В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД” Основната цел Укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. Конкретни цели: Да се предостави техническа помощ за генериране и [...]

Прочети 0 Comments

Съобщение

     Във връзка с изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград Ви уведомяваме, че на 31.08.2012 г. от 11.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация с адрес: гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух” 35,ет.1, ще се проведе обществено обсъждане на Визията за развитие на град Велинград до 2020 г. и [...]

Прочети 0 Comments