Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Извънредно заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп на 29.12.2020 г. /Вторник/ от 12.00ч.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на 16.12.2020г. (Сряда) / от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1, чл.28а от ЗМСМА и т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки, свиквам общинските съветници на  виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на  16.12.2020г. (Сряда) / от  09:30 ч. , със [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 12.11.2020г. (Четвъртък) / от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  12.11.2020г. (Четвъртък) / от  09:30 ч. в  Голяма заседателна зала на Община Велинград, при строго спазване на  всички противоепидемични мерки,   със следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Искане [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 26.10.2020 г. /Понеделник/ от 15:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  26.10.2020 г. /Понеделник/ от 15:30ч. в Голяма заседателна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 05.10.2020 г. /Понеделник/ от 16:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  05.10.2020 г. /Понеделник/ от 16:00ч. в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.09.2020г. (Четвъртък) / от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  24.09.2020г. (Четвъртък) / от  09:30 ч. в  Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния дневен ред. ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 12.08.2020 г. /СРЯДА/ от 14:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  12.08.2020 г. /СРЯДА/ от 14:00ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.07.2020г. (Сряда) / от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    ДНЕВЕН РЕД Питания и въпроси Искане за отпускане на временен безлихвен заем за сметка на централния бюджет поради възникналия временен касов разрив по бюджета на общината в резултат на занижена събираемост, със срок на погасяване до края на 2021 г. и в размер на отрицателната [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 23.06.2020г. /вторник/ от 09:30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  23.06.2020г. /вторник/ от 09:30ч.в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на План за финансово оздравяване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.05.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Искане за отпускане на краткосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ и в съответствие с чл. 3, т. 5 от ЗОД, в размер на 2 900 000 [...]

Прочети Коментарите са изключени!