Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Извънредно заседание, което ще се проведе на 16.01.2019 г. /сряда/ от 09:30ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,  свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  16.01.2019 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 18.12.2018 г. /вторник/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  18.12.2018 г. /вторник/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Програма за работата на Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.11.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на комисия за извършване проверка на документи на кандидатите за съдебни заседатели, изслушване съгласно чл.68а от ЗСВ, изготвяне на доклад и внасяне на проект за решение за одобряване на допуснати кандидати. Докл.:инж.Али Мареков Допълнение на Решение №278/27.09.2018г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание заседание, което ще се проведе на 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  25.10.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център /ОП „СИП и ТИЦ”/, пл.”Свобода”,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание,което ще се проведе на 27.09.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   27.09.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма зала на Туристически информационен център /ОП „СИП и ТИЦ”, пл.”Свобода”,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Допълнение на Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.07.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   26.07.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Полагане клетва от новоизбрани общински съветници. Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.   Докл.:Л.Перчинков Питания и въпроси. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.06.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в НЧ „М.Драгинов” с.Драгиново

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   28.06.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в НЧ „М.Драгинов” с.Драгиново,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №199/31.05.2018г. на ОбС – Велинград, относно поставяне на монументално-декоративни елементи – паметни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 31.05.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на   31.05.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Изменение на Решение №19/17.12.2015г. на ОбС-Велинград като преобразува Комисията от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.04.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси.        Докл.:Ат.Вецов Увеличение бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи с 629 040лв. от продажба на общински земи и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.03.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.69, ал.3 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Велинград. Докл.:инж.Б.Мандраджиев Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.56, ал.1, т.1 и §4 от Наредба за организацията и [...]

Прочети Коментарите са изключени!