Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 430/17.03.2020 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІ-общ. в кв.34а по плана на с.Драгиново,Община Велинград.          С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 111/27.02.2020 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.№№ 65а-65б и УПИ І-„УЧИЛИЩЕ“ в кв.42 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.       С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №384/09.03.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІ-839 в кв.89 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №383/09.03.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ ІІІ-410,1089-„ЖС, търговия и услуги“ в кв.34 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.            С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 72/22.01.2020 г. на Кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект  – ПУП-ПЗ ново строителство на сгради в съответствие с отреждането на у.п.и. № IV-38, кв. № 4, по плана на с. Алендарова.          Целта на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №303/21.02.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІІ-856,1237 в кв.94 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за регулация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 72/22.01.2020 г. на Кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект  – ПУП-ПЗ ново строителство на сгради в съответствие с отреждането на у.п.и. № IV-38, кв. № 4, по плана на с. Алендарова.          Целта на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №268 от 17.02.2020

Заповед №268 от 17.02.2020 на кмета на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

  На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №104/27.01.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация улица „Васил Сотиров“ между о.т.№№ 69-73 и улица с о.т.№ 29-72-71 по плана на с.Грашево, Община Велинград.          С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!