Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Протокол от работата на комисия за подбор на потребители по проект “Топъл обяд 2016-2019″

Протокол от работата на комисия за подбор на потребители по проект “Топъл обяд 2016-2019″

Прочети Коментарите са изключени!

СПРАВКА

    Справка за постъпилите предложения и становища по повод публикуван Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Велинград.     На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове беше дадена възможността да се отправят препоръки и становища към Проект на [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Проект“ Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”

Проект“ Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”

     На 29 септември 2016 г. кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG16RFOP001-1.037-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 812 941,28 лева за изпълнение на проект“ Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”  по Оперативна програма “Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА Дирекция „Бюро по труда” – гр. Велинград уведомява работодателите, че в периода от 19 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- ВЕЛИНГРАД   ОБЯВЯВА   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА Дирекция „Бюро по труда” – гр. Велинград уведомява работодателите, че в периода от 15 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОТОКОЛ ЗА КОНКУРС ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

ПРОТОКОЛ ЗА КОНКУРС ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОТОКОЛ КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

ПРОТОКОЛ КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “началник на отдел” “Отдел финанси и бюджет” в Община Велинград

1. Декларация тук. 2. Обявление тук. 3. Заявление тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “директор на дирекция” “Дирекция Хуманитарни и социални дейности” в Община Велинград

1. Декларация тук. 2. Обявление тук. 3. Заявление тук.

Прочети Коментарите са изключени!