Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Гражданска подписка c Bx. № 94-0012716 от 25.02.2020г.

Гражданска подписка c Bx. № 94-0012716 от 25.02.2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35  ОБЯВА Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград          1. На 19.02.2020 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление

Уведомление – Сеизови

Прочети Коментарите са изключени!

Информация и брошура за публикуване по проект “Топъл обяд 2016-2020″

Информационна брошура за включване в Механизма за лична помощ  изготвена в изпълнение на Дейност 4 “Предоставяне на съпътстващи мерки” по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ в община Велинград по Договор №BG05FMOP001-3.002-0017-C03 1) Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление до Марианна Йорданова Гюрова

Уведомление до Марианна Йорданова Гюрова

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЖИВОТНОВЪДИ ПО РЕДА НА чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

     СПИСЪК ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЖИВОТНОВЪДИ ПО РЕДА НА чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление до г-н Валентин Мешков

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление до г-жа Санела Георгиева

Прочети Коментарите са изключени!

Процедура за избор на Съвет на децата

Процедура за избор на Съвет на децата

Прочети Коментарите са изключени!

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Прочети Коментарите са изключени!