Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Уведомление до г-жа Санела Георгиева

Прочети Коментарите са изключени!

Процедура за избор на Съвет на децата

Процедура за избор на Съвет на децата

Прочети Коментарите са изключени!

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от работата на комисия за подбор на потребители по проект “Топъл обяд 2016-2019″

Протокол от работата на комисия за подбор на потребители по проект “Топъл обяд 2016-2019″

Прочети Коментарите са изключени!

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Прочети Коментарите са изключени!

СПРАВКА

    Справка за постъпилите предложения и становища по повод публикуван Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Велинград.     На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове беше дадена възможността да се отправят препоръки и становища към Проект на [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Проект“ Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”

Проект“ Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”

     На 29 септември 2016 г. кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG16RFOP001-1.037-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 812 941,28 лева за изпълнение на проект“ Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”  по Оперативна програма “Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА Дирекция „Бюро по труда” – гр. Велинград уведомява работодателите, че в периода от 19 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- ВЕЛИНГРАД   ОБЯВЯВА   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА Дирекция „Бюро по труда” – гр. Велинград уведомява работодателите, че в периода от 15 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки [...]

Прочети Коментарите са изключени!