Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Прочети Коментарите са изключени!

СПРАВКА

    Справка за постъпилите предложения и становища по повод публикуван Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Велинград.     На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове беше дадена възможността да се отправят препоръки и становища към Проект на [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Проект“ Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”

Проект“ Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”

     На 29 септември 2016 г. кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG16RFOP001-1.037-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 812 941,28 лева за изпълнение на проект“ Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград”  по Оперативна програма “Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА Дирекция „Бюро по труда” – гр. Велинград уведомява работодателите, че в периода от 19 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- ВЕЛИНГРАД   ОБЯВЯВА   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА Дирекция „Бюро по труда” – гр. Велинград уведомява работодателите, че в периода от 15 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОТОКОЛ ЗА КОНКУРС ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

ПРОТОКОЛ ЗА КОНКУРС ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОТОКОЛ КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

ПРОТОКОЛ КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “началник на отдел” “Отдел финанси и бюджет” в Община Велинград

1. Декларация тук. 2. Обявление тук. 3. Заявление тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “директор на дирекция” “Дирекция Хуманитарни и социални дейности” в Община Велинград

1. Декларация тук. 2. Обявление тук. 3. Заявление тук.

Прочети Коментарите са изключени!