Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section
О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 03.06.2013 г.   СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка (по заместване – дългосрочно отсъстващ служител) за длъжността Експерт ОС 1 на трудов договор на 4 часово работно време, с месторабота гр. Белово. 1. Минимални изисквания предвидени в [...]

Прочети Коментарите са изключени!
О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Програма за развитие на селските райони ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   О Б Я В Л Е Н И Е 03.06.2013 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Счетоводител, с месторабота гр. Белово. 1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ обявява ТРЕТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г.

 ПОКАНА „МИГ – Белово, Септември, Велинград“  обявява  ТРЕТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г. Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2013 г.: мярка Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата Мярка121”Модернизиране на земеделските стопанства” 300 000,00 лв. Мярка123„Добавяне на стойност към земеделски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

За всички притежатели на пропуски за паркиране на места за инвалиди в зоните за краткотраен престой (сини зони)

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ И ПАЗАРИ” 4600 Град Велинград, ул.”Винчо Горанов” №2 До Средствата за масова информация Ръководството на Общинско предприятие „Спортни имоти и пазари” гр. Велинград уведомява всички притежатели на пропуски за паркиране на места за инвалиди в зоните за краткотраен престой (сини зони), че от 18.02.2013г. във връзка с въведените европейски изисквания и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, както следва :          §1.Изменя чл.12, ал.3,както следва: „ Има първоначална оценка не по-малка от 1 000лв.”          §2. Изменя чл.23,ал.1,т.1, както следва [...]

Прочети 0 Comments

“МИГ Белово, Септември, Велинград” обявява втори прием за Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПОКАНА „МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява  ВТОРИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г. Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2012 г.: мярка Фиксирана обща [...]

Прочети 0 Comments

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

О Б Щ И Н А       В Е Л И Н Г Р А Д 4600 гр. Велинград, бул.“Хан Аспарух” № 35, тел.: 0359-5-21-15 и 5-21-17, вътр. 254 На 27 юли 2012 год. (петък) от 12.00 часа в Голямата зала на община Велинград Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира провеждането на  втора информационната кампания [...]

Прочети 0 Comments

До закупилите документация по заповед № 860/15.06.2012г. за обект ІІ-ри етаж от сграда, построена в УПИ ХІІ-3728, кв.130 по плана на гр. Велинград /Дискотека “Пикадили”/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съобщавам, че със заповед № ПО-140/10.07.2012г. на Областен управител на област Пазарджик, съобщена на 10.07.2012г., е ОТМЕНЕНА заповед № 860/15.06.2012г., с която е насрочен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на цитирания по – горе имот, а именно: ““Най клуб” /дискотека “Пикадили”/, съставляващ ІІ –ри етаж от сграда, [...]

Прочети 0 Comments

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на строително – ремонтни работи на “Рехабилитация на обект от “Транзитни пътища V” – ЛОТ 22 Б” и на основание Заповед № РД – 16 – 69 от 28.05.2012 г. на Директора на Областно пътно управление Пазарджик се преустановява движението с пълно затваряне по път ІІ-84 в участъка от разклона на [...]

Прочети 0 Comments