Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Велинград

 Уважаеми дами и господа,   На 14.10.2013 г. (понеделник) от 16:00 часа в голямата зала на Община Велинград ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020 г. Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИЯТ ПРОЕКТ НА СТРЕЛЧА И ВЕЛИНГРАД НАВЛИЗА ВЪВ ФИНАЛНАТА СИ ФАЗА

     В началото на годината двете общини – Стрелча и Велинград, стартираха работата по общ проект: „Висока ефективност на администрацията в община Стрелча и община Велинград”.   Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.        Основната цел на проекта е [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Комисията за защита на конкуренцията реши фирма “Каро трейдинг“ ООД София да изпълни обществената поръчка на Община Велинград за водопроводна мрежа на село Грашево

Комисията за защита на конкуренцията реши фирма “Каро трейдинг“ ООД София да изпълни обществената поръчка на Община Велинград за водопроводна мрежа на село Грашево

Комисията за защита на конкуренцията реши фирма “Каро трейдинг“ ООД София да изпълни обществената поръчка на Община Велинград за водопроводна мрежа на село Грашево. Припомняме с решение за избор на изпълнител от 13.12.2012г. въпросната фирма получи това право, но решението бе обжалвано от софийската „Инфра ПВ“ ДЗЗД. На 14 август тази година КЗК взе решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Днес 19.08.2013г. кметът на община Велинград Иван Лебанов подписа два договора

Днес 19.08.2013г. кметът на община Велинград Иван Лебанов подписа два договора

Иван Лебанов – Кмет на Община Велинград Днес 19.08.2013г. кметът на община Велинград Иван Лебанов подписа два договора  – между Община Велинград и Фонд „Земеделие” във връзка със спечелени проекти по Програмата за развитие на селските райони в изпълнение на стратегията на Местната инициативна група „Белово, Септември, Велинград”. Първият проект е за стартиране на археологически  [...]

Прочети Коментарите са изключени!
О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 03.06.2013 г.   СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка (по заместване – дългосрочно отсъстващ служител) за длъжността Експерт ОС 1 на трудов договор на 4 часово работно време, с месторабота гр. Белово. 1. Минимални изисквания предвидени в [...]

Прочети Коментарите са изключени!
О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Програма за развитие на селските райони ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   О Б Я В Л Е Н И Е 03.06.2013 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Счетоводител, с месторабота гр. Белово. 1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ обявява ТРЕТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г.

 ПОКАНА „МИГ – Белово, Септември, Велинград“  обявява  ТРЕТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г. Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2013 г.: мярка Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата Мярка121”Модернизиране на земеделските стопанства” 300 000,00 лв. Мярка123„Добавяне на стойност към земеделски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

За всички притежатели на пропуски за паркиране на места за инвалиди в зоните за краткотраен престой (сини зони)

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ И ПАЗАРИ” 4600 Град Велинград, ул.”Винчо Горанов” №2 До Средствата за масова информация Ръководството на Общинско предприятие „Спортни имоти и пазари” гр. Велинград уведомява всички притежатели на пропуски за паркиране на места за инвалиди в зоните за краткотраен престой (сини зони), че от 18.02.2013г. във връзка с въведените европейски изисквания и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, както следва :          §1.Изменя чл.12, ал.3,както следва: „ Има първоначална оценка не по-малка от 1 000лв.”          §2. Изменя чл.23,ал.1,т.1, както следва [...]

Прочети 0 Comments

“МИГ Белово, Септември, Велинград” обявява втори прием за Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПОКАНА „МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява  ВТОРИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г. Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2012 г.: мярка Фиксирана обща [...]

Прочети 0 Comments