Archive | Бюджет RSS feed for this section

Бюджет на Община Велинград за 2015г.

Бюджет на Община Велинград за 2015г.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2014г. на ОУ”Христо Ботев”

Бюджет 2014г. на ОУ “Христо Ботев” тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2014г. – училища

Бюджет 2014г. – училища тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет на Община Велинград за 2014г.

 Бюджет – 2014 тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджета на Община Велинград за 2013г.

ПРИХОДНА ЧАСТ: – 21 787 331 – Приходи с държавен характер: – 12 390 660 обща допълваща субсидия – 11 717 114  преходен остатък – 746 891  средства на разпореждане от / за извънбюдж. сметки§8803 – 73 345 – Приходи с общински характер: – 9 396 671   имуществени данъци – 1 689 971  неданъчни приходи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2013 на училищата и детските градини

Заповед тук. Формуляри и правила  тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата за училищата тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата по формула за всяка ЦДГ и ОДЗ  тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата по формула за ПДГ  към училищата и тук. Бюджет –  2 0 1 [...]

Прочети Коментарите са изключени!