Archive | Бюджет RSS feed for this section

Бюджет 2014г. на ОУ”Христо Ботев”

Бюджет 2014г. на ОУ “Христо Ботев” тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2014г. – училища

Бюджет 2014г. – училища тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет на Община Велинград за 2014г.

 Бюджет – 2014 тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджета на Община Велинград за 2013г.

ПРИХОДНА ЧАСТ: – 21 787 331 – Приходи с държавен характер: – 12 390 660 обща допълваща субсидия – 11 717 114  преходен остатък – 746 891  средства на разпореждане от / за извънбюдж. сметки§8803 – 73 345 – Приходи с общински характер: – 9 396 671   имуществени данъци – 1 689 971  неданъчни приходи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2013 на училищата и детските градини

Заповед тук. Формуляри и правила  тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата за училищата тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата по формула за всяка ЦДГ и ОДЗ  тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата по формула за ПДГ  към училищата и тук. Бюджет –  2 0 1 [...]

Прочети Коментарите са изключени!