Archive | Други – отчети, регистри и доклади RSS feed for this section

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2017-2020/ за 2017г.

Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2017-2020/ за 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Oтчет за дейността на читалищата 2016г.

Oтчет за дейността на читалищата 2016г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2016г.

Отчет по изпълнението на Плана за развитие на  социалните услуги за 2016г.

Прочети Коментарите са изключени!

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград по чл.196, ал.1 от ЗПУО

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград по чл.196, ал.1 от ЗПУО  

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016г.

               Настоящият отчет включва реализираните дейности през 2016г., свързани с осъществяване на младежката политика на Община Велинград.             Годишния отчет следва индикаторите заложени в Нациалната стратегия за младежта (2010-2020).             Разглежданите индикатори в Националната стратегия за младежта (2010-2020) са както следва:  Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2016г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ  ЗАВИСИМОСТИ 2015/2016 ГОДИНА 2016 – Велинград, България І. Уводна част Общинска комисия по наркотични вещества – Велинград  е обществен орган, създаден по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, като дейността на Комисията е в съответствие с националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад

Прочети Коментарите са изключени!

Доклади

Прочети Коментарите са изключени!

Мотиви

Прочети Коментарите са изключени!