Archive | Други – отчети, регистри и доклади RSS feed for this section

МОНИТОРИНОВ ДОКЛАД

МОНИТОРИНОВ ДОКЛАД   на община Велинград    за 2019 г.  за изпълнението ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)” на област Пазарджик I.          ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 1.      Община Велинград        През 2019г. Община Велинград продължи да работи за подобряване качеството на живот на целевите групи от етническите малцинства.        В Община Велинград, преобладаващото население е българско, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 ГОД. ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ДЕЙНОСТИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 ГОД.  ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ДЕЙНОСТИ,  ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАВ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2019 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАВ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2019 Г.

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2017-2020/ за 2017г.

Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2017-2020/ за 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Oтчет за дейността на читалищата 2016г.

Oтчет за дейността на читалищата 2016г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2016г.

Отчет по изпълнението на Плана за развитие на  социалните услуги за 2016г.

Прочети Коментарите са изключени!

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград по чл.196, ал.1 от ЗПУО

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград по чл.196, ал.1 от ЗПУО  

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016г.

               Настоящият отчет включва реализираните дейности през 2016г., свързани с осъществяване на младежката политика на Община Велинград.             Годишния отчет следва индикаторите заложени в Нациалната стратегия за младежта (2010-2020).             Разглежданите индикатори в Националната стратегия за младежта (2010-2020) са както следва:  Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2016г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ  ЗАВИСИМОСТИ 2015/2016 ГОДИНА 2016 – Велинград, България І. Уводна част Общинска комисия по наркотични вещества – Велинград  е обществен орган, създаден по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, като дейността на Комисията е в съответствие с националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и [...]

Прочети Коментарите са изключени!