Archive | Туризъм, екология и минерални води RSS feed for this section

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г. Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение в Общинска администрация – Велинград от Директора на РИОСВ – Пазарджик с изх. № ПД – 01-397-35) [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Сондаж №8КГ Топилата  

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЧЕПИНО ЗАПОВЕД ЧЕПИНО

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 94-00/4683 от 19.05.2020 год. от Мехмед Асанов Перчинков с адрес с. Драгиново,  общ. Велинград на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 94-00/4684 от 19.05.2020 год. от Ахмед  Асанов Перчинков с адрес с. Драгиново,  общ. Велинград на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ВЕЛИНГРАД-ЛЪДЖЕНЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6, ал. 9  т.2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г., във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация Велинград с вх. № [...]

Прочети Коментарите са изключени!