Archive | Туризъм, екология и минерални води RSS feed for this section

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ 

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ 

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6, ал. 10 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград от Директора на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 30, ал.3 от „Наредбата за ЕО Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 32-01/103 от 09.07.2019 г. от Директора на РИОСВ – Пазарджик, Кмета на Община Велинград     СЪОБЩАВА на засегнатото население,   Обобщена спревка по чл. 29,  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 26-00/957 от 01.07.2019 год. от ЕТ „ХИМБЕЕРЕ“  – Александър Георгиев с адрес: общ. Велинград, гр. Велинград, Индустриална зона, Георги Кирков, на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 53-00/950 от 01.07.2019 год. от Стоян Иванов Ачев с адрес: общ. Велинград, гр. Велинград, ул. „ Криволак“ №16 и на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 53-00/951 от 01.07.2019 год. от Стоян Иванов Ачев с адрес: общ. Велинград, гр. Велинград, ул. „ Криволак“ №16 и на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за [...]

Прочети Коментарите са изключени!