Archive | Туризъм, екология и минерални води RSS feed for this section

Заповед № 950 от 21.12.2012г. за находище Велинград-Каменица

Заповед № 950 от 21.12.2012г. за находище Велинград-Каменица  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 949 от 21.12.2012г. за находище с. Драгиново, общ. Велинград

Заповед № 949 от 21.12.2012г. за находище с. Драгиново, общ. Велинград  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № РД-521-1 от 28.12.2011г. за находище Велинград-Чепино

Заповед № РД-521-1 от 28.12.2011г. за находище Велинград-Чепино тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № РД-963 от 28.12.2011г. за находище Велинград-Лъджене

Заповед № РД-963 от 28.12.2011г. за находище Велинград-Лъджене  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “МАКС – ТРЕЙД 9” ЕООД – Велинград

Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на “МАКС – ТРЕЙД 9” ЕООД – Велинград Вх. № 028-01-262 от 13.03.2013г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

СПО – Разрешително за водовземане от минерални води – Хотелски комплекс в УПИ-І, кв.1

Информация за Разрешително за водовземане от минерални води – Хотелски комплекс в УПИ-І, кв.1 сизх. № 004-08-21/ от 28.02.2013г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Банкова сметка за заплащане на таксата при подаване на Заявление за разрешително за водовземане на минерална вода

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №96

Изменено и допълнено с Решение № 400 от 30.10.2012г. и Решение № 106/27.03.2014г.на Общинския съвет        ОТНОСНО: Приемане на условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване услугата на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни праза и право на прокарване на водопроводи за минерална [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Приложение № 3 – Молба-декларацияза въстановяване на част от платената такса

Приложение № 3 – Молба-декларацияза въстановяване на част от платената такса тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Приложение № 1А – Образец на заявление за мин. вода до Кмета

Приложение № 1А – Образец на заявление за мин. вода до Кмета  тук.

Прочети Коментарите са изключени!