Archive | Новини – Общински съвет RSS feed for this section

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 3 ДЕКЕМВРИ

                                Уважаеми Госпожи и Господа,      На 3 декември отбеляваме Международния ден на хората с увреждания. Денят е официално обявен през  1992 г.  от Генералната асамблея на ООН, а неговата основна цел се изразява в  постоянната мотивация на  политиците и институциите да предприемат възможно най-ефективните  действия, с които да се гарантира достъп до общата [...]

Прочети 0 Comments

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.40, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.62, ал.4 от НРПРУОИ и постъпило предложение за замяна с вх.№028-01-994/23.11.2012г. от „Филм – Комерс” ЕООД, Община Велинград обявява данни за имотите предмет на предложението за замяна, а именно:  недвижим имот – апартамент №1, със ЗП – 55.91 кв.метра, ведно с 12% [...]

Прочети 0 Comments

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, както следва :          §1.Изменя чл.12, ал.3,както следва: „ Има първоначална оценка не по-малка от 1 000лв.”          §2. Изменя чл.23,ал.1,т.1, както следва [...]

Прочети 0 Comments

Поздрав за Денят на народните будители

Уважаеми учители, Уважаеми културни дейци,   На връх 1 ноември – Денят на народните будители, нека отдадем дължимото уважение, почит и признателност към всички заслужили българи,които през вековете са допринесли за запазване на българската духовност и за нейното издигане. В този ден всички творци от сферата на духовността празнуват из конния стремеж към усъвършенстване, чрез [...]

Прочети 0 Comments

ОБЯВА

  О Б Я В Я В А:  1.Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на Контрольор на “МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград.             2.Изисквания към кандидатите: Висше образование – икономика. Общ трудов стаж не по-малък от пет години, от които не по-малко от три години управленски опит в търговско дружество Да не са осъждани за [...]

Прочети 0 Comments

Обявление

На осн. чл.8,ал.9,ал.10 от ЗОС и във връзка с  чл.13 в и 13г,ал.3 от НРПРУОИ  Община Велинград прави предложение за актуализиране и допълване Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Велинград през 2012 в част „Замяна и прекратяване на съсобственост”, към т.1 „Замяна” с текста : ”Имот-частна общинска собственост – обект №1- [...]

Прочети 0 Comments

ОБЯВА

В изпълнение на Решение №24/26.01.2012г. на Общински съвет Велинград, за създаване на доброволно формирование за защита при бедствия, на основание раздел ІІІ от Закона за защита при бедствия, и чл. 44, ал.1, т.1, т.11, чл.44, ал.2, от ЗМСМА ОБЯВЯВАМ:       НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА „ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”, с  численост – 35 / тридесет [...]

Прочети 0 Comments

Слово

Уважаеми дами и господа, Скъпи съграждани и гости на Велинград,   На прага сме на едни от най-емоционалните празници в културния календар на Велинград. В първата събота на месец юли по традиция отбелязваме с тържествена сесия началото на празниците в нашия град. Без да се връщаме далеч назад в историята, трябва да отдадем дължимото уважение [...]

Прочети 0 Comments

Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

       Уважаеми съграждани, В навечерието сме на светли празници – Рождество Христово и настъпването на Новата 2012 година. Нека ги посрещнем като направим равносметка за изминалата година и отправим надежда към настъпващата.       Искрено и от сърце Ви пожелавам здраве и щастие, топлина и доброта, а удовлетвореността от свършените дела Ви [...]

Прочети 0 Comments