Archive | Актуално – туризъм и екология RSS feed for this section

МРРБ стартира за втори път информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове” в гр. Велинград

МРРБ стартира за втори път информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове” в гр. Велинград 05 юни 2013 г.        За втора поредна година Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 –2013 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

О П И С на необходимите видове дейности по реконструкциите на зелените площи по т.ІІІ.1.

І.Общо състояние на зелените площи в града С малки изключения – за обекти, ремонтирани през 1978г. и за 40-год.на града- за всички останали, тъй като са изградени през 50-60-те год., са необходими основни ремонти  на планировка, ВиК, растителност, бордюри, настилки, пейки и пр.(справка – анализ на зелената система, февр.08 г.) Етапи на реконструкциите: 1.Изработване на [...]

Прочети 0 Comments