Archive | Минерални води – обяви RSS feed for this section

ОБЯВЛЕНИЕ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д О Б Я В Л Е Н И Е      В изпълнение на чл. 39, ал. 1, т. 2 и във връзка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д                               О Б Я В Л Е Н И Е      В изпълнение на чл. 39, ал. 2 от Наредба № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ на водоизточниците за минерална вода от находище за мин. вода Велинград-Чепино

Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ на водоизточниците за минерална вода от находище за мин. вода Велинград-Чепино

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на Елбрус Холидейс ЕООД-Велинград

Съобщение за открита процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на Елбрус Холидейс ЕООД-Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на Вели авто ООД-Велинград

Съобщение за открита процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на Вели авто ООД-Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за откриване на процедура за разрешително за водовземане от мин. вода

Съобщение за откриване на процедура за разрешително за водовземане от мин. вода

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за водовземане от минерална вода на Александър и синове ЕООД

Съобщение за открита процедура за водовземане от минерална вода на Александър и синове ЕООД

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за водовземане от минерална вода на НЧ Васил Левски-1904

Съобщение за открита процедура за водовземане от минерална вода на НЧ Васил Левски-1904

Прочети Коментарите са изключени!