Archive | Образци на документи за минералните води RSS feed for this section

Банкова сметка за заплащане на таксата при подаване на Заявление за разрешително за водовземане на минерална вода

Прочети Коментарите са изключени!

Приложение № 3 – Молба-декларацияза въстановяване на част от платената такса

Приложение № 3 – Молба-декларацияза въстановяване на част от платената такса тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Приложение № 1А – Образец на заявление за мин. вода до Кмета

Приложение № 1А – Образец на заявление за мин. вода до Кмета  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад за мониторинг на мин вода – примерен

Доклад за мониторинг на мин вода – примерен тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 194б от Закона за водите

Д екларация  по чл. 194б от Закона за водите тук.

Прочети Коментарите са изключени!