Archive | Образци на документи за минералните води RSS feed for this section

Декларация по чл. 194б от Закона за водите

Декларация по чл. 194б от Закона за водите

Прочети Коментарите са изключени!

Образец доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1,т. 12 от Закона за водите

ДОКЛАД съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1,т. 12 от Закона за водите

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1,т. 12 от Закона за водите

Доклад съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1,т. 12 от Закона за водите

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация по чл. 194б от Закона за водите за водовземане от повърхностни / подземни / минерални / води

Декларация по чл. 194б от Закона за водите за водовземане от повърхностни / подземни / минерални / води

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация – Образец № 1 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС

Декларация - Образец № 1 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация – Образец № 1 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС

Декларация - Образец № 1 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС

Прочети Коментарите са изключени!

Заявление за издаване на разрешителни по Закона за водите ОБРАЗЕЦ 32

Заявление за издаване на разрешителни по Закона за водите ОБРАЗЕЦ 32

Прочети Коментарите са изключени!

Заявление за издаване на разрешителни по Закона за водите ОБРАЗЕЦ 31

Заявление за издаване на разрешителни по Закона за водите ОБРАЗЕЦ 31

Прочети Коментарите са изключени!

Заявление за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода – изключителна държавна собственост, предоставена на общината за управление и ползване по реда на §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)

Заявление за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода – изключителна държавна собственост, предоставена на общината за управление и ползване по реда на  §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)

Прочети Коментарите са изключени!

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения

Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир,  публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения

Прочети Коментарите са изключени!