Archive | Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград RSS feed for this section

Доклад ТСУ за 2019г

    Доклад ТСУ за 2019г

Прочети Коментарите са изключени!

Окончателен проект на Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и землищата им, който е одобрен с решение на ОбС- Велинград – №184/24.07.2019 г.

Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и землищата им  

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на на с. Бутрево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 103 от 24.02.1987 г. от Председателя на ЦК на ОбНС- Велинград.           Планът се намира [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

           Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на на с. Бутрево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 103 от 24.02.1987 г. от Председателя на ЦК на ОбНС- Велинград.           Планът се намира [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на  с.Рохлево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 977от 08.11.1988 г. от Председателя на  ИК на ОбНС- Велинград. Със заявлението се иска допълване , поправка и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

             Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.2, от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно -допълване , поправка и оцифряване  на кадастралният план на с. Света Петка , общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 1198 от 24.11.1989 г., на Председателят на Общински народен съвет гр. Велинград           Планът се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.2, от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на с. Пашови , общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 663 от 17.10.1961 г.           Планът се намира в стая №2 /отдел „ТСУ” на Община Велинград. Заинтересованите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

             Община Велинград съобщава, на основание: §4, ал.2, от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на с. Кръстава  , общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 664 от 17.10.1961 г.           Планът се намира в стая №2 /отдел „ТСУ” на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново(със съответните схеми)

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново(със съответните схеми)

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Известия за доставяне Съобщение Становище – отказ Съобщение Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!