Archive | Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград RSS feed for this section

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Общ устройствен план на Община Велинград / окончателен проект/ тук. Доклад за оценка на съвместимостта на “Общ устройствен план на Община Велинград” тук.            

Прочети Коментарите са изключени!

Проект: “Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград”

П О К А Н А            На 17.12.2013г. от 11:00ч. Община Велинград /малка зала/ ще се проведе заключителна пресконференция по проект – „Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград” Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска, Схема за предоставяне [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград Вашите предложения са важни за бъдещето на Вашия град! Може да попълните анкета тук!

Прочети Коментарите са изключени!