Archive | Заповеди RSS feed for this section

Съобщение по чл. 18 ал. 10 от АПК

Съобщение по чл. 18 ал. 10 от АПК

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1363/31.08.2020г.

Заповед №1363/31.08.2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди за прекратяване на категоризация /оповестяване по чл.137, ал.5 от Закона за туризма

Заповед №4-06.01.2020 Заповед №24-09.01.2020 Заповед №25-09.01.2020 Заповед №28-09.01.2020 Заповед №90-27.01.2020 Заповед №95-27.01.2020 Заповед №188-10.02.2020 Заповед №189-10.02.2020 Заповед №190-10.02.2020 Заповед №191-10.02.2020 Заповед №312-24.02.2020 Заповед №411-12.03.2020 Заповед №748-18.05.2020 Заповед №749-18.05.2020 Заповед №798-26.05.2020 Заповед №899-03.06.2020 Заповед №900-03.06.2020 Заповед №1079-07.07.2020 Заповед №1092-08.07.2020 Заповед №1148- 17.07.2020 Заповед №1341 – 25.08.2020

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1137

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!
Заповед

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 717

Заповед № 717

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №795

Заповед №795  Методология към зап. 795 – ДГ

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №776 гр. Велинград, 20.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба от Людмил Атанасов Радев,   Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:             I.Назначавам Комисия в състав: Председател: Тодор Янков Янков-секретар на община Велинград Членове: 1. Катя Василева Георгиева – началник [...]

Прочети Коментарите са изключени!