Archive | Заповеди RSS feed for this section

Заповед № 1078№20.07.2018г по чл.99б от ЗГР

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1030/16.07.2018г.

Заповед № 1030/16.07.2018г.

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 525

ЗАПОВЕД № 525 гр. Велинград, 26.04.2018 г.        Относно: Предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари в полския и горски фонд, тяхното своевременно ликвидиране, намаляване на вредните последствия от потенциални пожари и заповед на Областен управител               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Наредба 8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 12/05.01.2018 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   № 12/05.01.2018 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №267

Заповед №267

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №266

Заповед №266

Прочети Коментарите са изключени!

Служебна бележка

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1160/24.08.2017 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №1160/24.08.2017 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,чл.73, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1161/24.08.2017 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №1161/24.08.2017 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.93,чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед 

Прочети Коментарите са изключени!