Archive | Заповеди RSS feed for this section

Заповед 464

ЗАПОВЕД 464 ЗА УДЪЛЖАВАНЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 449

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №439

ЗАПОВЕД №439

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 425 16.03.2020 г. гр. Велинград

ЗАПОВЕД № 425 16.03.2020 г. гр. Велинград     На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Решение от 13.03.2020 г. на Народно събрание за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, Н А Р Е Ж Д А М: За административното обслужване в община Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 423 от 14.03.2020 год.

Заповед № 423 от 14.03.2020 год.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 417 от 13.03.2020 год.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №411 от 12.03.2020 г. на Кмета на община Велинград

Заповед № 411 от 12.03.2020 г. за публикуване на стр. на общината

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 385

ЗАПОВЕД 385 

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №291

ЗАПОВЕД ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ФОРМУЛЯР

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ЗАПОВЕД №137/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35 ОБЯВА ЗАПОВЕД №137/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград        1. На 19.02.2020 година от 11:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под [...]

Прочети Коментарите са изключени!