Archive | Заповеди RSS feed for this section

ЗАПОВЕД № 12/05.01.2018 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   № 12/05.01.2018 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №267

Заповед №267

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №266

Заповед №266

Прочети Коментарите са изключени!

Служебна бележка

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1160/24.08.2017 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №1160/24.08.2017 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,чл.73, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1161/24.08.2017 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №1161/24.08.2017 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.93,чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед 

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д   №…………..   гр. Велинград ……………………….2017год. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал.1 от Наредба № 3 / 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №774/05.06.2017г.

 ЗАПОВЕД № 774 гр. Велинград,…05.06.2017 г.           Относно: Предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари в полския и горски фонд, тяхното своевременно ликвидиране, намаляване на вредните последствия от потенциални пожари и заповед № РД – 80/13.04.2017г. на Областен управител, получена с вх.№06-19/71 от 18.04.2017г.          На основание [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № ДК-06-Пз-14/22.05.2017г.

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!