Archive | Заповеди RSS feed for this section

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!
Заповед

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 717

Заповед № 717

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №795

Заповед №795  Методология към зап. 795 – ДГ

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №776 гр. Велинград, 20.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадена молба от Людмил Атанасов Радев,   Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:             I.Назначавам Комисия в състав: Председател: Тодор Янков Янков-секретар на община Велинград Членове: 1. Катя Василева Георгиева – началник [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 730 гр. Велинград, 12.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № 730 гр. Велинград, 12.05.2020 г.        Относно: Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полските и горски територии и тяхното своевременно ликвидиране на територията на община Велинград и заповед на Областен управител № РД-75 от 21.04.2020 г.               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед ОДЗ

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 581

З А П О В Е Д   № 581   гр. Велинград 27.04.2020 год.     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 1, т. 1 от Закона за защита при бедствия и Наредба за реда за създаване и организиране на дейностга на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №530

З А П О В Е Д   №530   гр. Велинград от 13.04.2020 год   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с рапространението COVID-19 на територията [...]

Прочети Коментарите са изключени!