Archive | Стратегии RSS feed for this section

Стратегията за развитие на социалните услуги (2016-2020г.)

Стратегията за развитие на социалните услуги (2016-2020г.)

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ  ЗА  РАЗВИТИЕ   НА   СОЦИАЛНИТЕ   УСЛУГИ  В  ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД    2016 – 2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ   ЗА   РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ  В   ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД   2016 – 2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД И ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИНГРАД 2016-2020г.

СТРАТЕГИЯ    ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  НА ТУРИЗМА    В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   И   ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИНГРАД   2016-2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2019 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Общински план за развитие на Община Велинград 2014 – 2020г.

Общински план за развитие на Община Велинград 2014 – 2020г тук. Решение №335 на Общински съвет тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Програма и стратегия за управление и разпореждане с имоти

Програма за  управление и разпореждане – общинска собственост е община Велинград  през 2012 година тук Стратегия  за  управление и разпореждане – общинска собственост е община Велинград  през  периода 2012 – 2015  година тук

Прочети 0 Comments

Стратегия за развитие на Община Велинград

А. ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ   Визията, целите и приоритетите за развитието на Община Велинград за периода 2007-2013 г. са формулирани въз основа на анализа, настъпващите промени в страната и общината в процеса на интеграция с ЕС и в съответствие с целите на общинската политика, и политиките на област Пазарджик, Южен централен район и страната, [...]

Прочети 0 Comments

Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2010-2011г

І.ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията за управление на общинската собственост в община Велинград за периода 2010 – 2011 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.8 от Закона за общинска собственост (ЗОС) на базата на анализ на състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост. Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие със Стратегията [...]

Прочети 0 Comments

Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Велинград за периода 2010-2015г.

Стратегията за развитието на физическото възпитание и спорта в община Велинград за периода 2010 – 2015 г. като основен документ, който анализира състоянието на системата на физическото възпитание и спорта в община Велинград и създава рамката за нейното етапно развитие и усъвършенстване Основна стратегическа цел: Чрез физическо възпитание и спорт да се подобри здравето и [...]

Прочети 0 Comments