Archive | Стратегии RSS feed for this section

Стратегия за развитието на “Спортни, младежи и детски дейности” за периода 2008-2013г.

/синтезирано обобщение за проучване на анкетите на 400 ученика на възраст от 14 до 18 годишна възраст/ Изготвена от НПО ”Младост , устрем и шанс” – занимаваща се с проблемите и уплътняване на свободното време на деца и младежи и неформално образование Юлиана Ковачева - Директор ОДК Иван Бандаков-психолог Иванка Станчева-младши експерт – ”Отдел Образование, култура, вероизповедания” [...]

Прочети 0 Comments