Archive | МБАЛ – Велинград ЕООД RSS feed for this section

Периодически доставки на лекарствени продукти, уточнени предварително в Списък към договора, по самостоятелно обособени позиции, както следва:

 Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 1: Лекарства повлияващи храносмилателната система. Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 2: Медикаменти за нервната система. Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 3: Витамини, минерали, разни. Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 4: Глюкозни разтвори и разтвори за преливане. Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 5: Медикаменти използвани в кардиологията. Самостоятелно обособена позиция /СОП/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!