Archive | Земеделски земи и гори RSS feed for this section

Заповед

Заповед-малом.имоти Приложение 1-част 1 и Приложение 1- част 2_c Заявление

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик

Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол по чл. 37и ал. 6 ЗСПЗЗ процедура 2020

Протокол по чл. 37и ал. 6 ЗСПЗЗ процедура 2020

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №472/30.03.2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 4600 град Велинград, бул. „Хан Аспарух”№35   ЗАПОВЕД №472/30.03.2020г.      На основание чл.44, ал.2  и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с опазването от кражби на селскостопанска продукция, увреждане и разрушаваме на земеделски земи /частна и общинска собственост/ и съгласно Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на селскостопанското [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №471/30.03.2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 4600 град Велинград, бул. „Хан Аспарух”№35   ЗАПОВЕД №471/30.03.2020г.      На основание чл.44, ал.2  и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, Правилника за неговото прилагане и Наредба №1 по опазване на селскостопанското имущество НАРЕЖДАМ:     Считано от 01.04.2020г. да се преустанови [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №17/09.01.2020 година

Заповед  №17/09.01.2020 година Списък-маломерни имоти Абланица Биркова Бозьова Бутрева Велинград Враненци Горна Дъбева Грашево Драгиново Кръстава Пашови Рохлева Света Петка Цветино Чолакова Юндола

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол земеделски земи 2019г.

Протокол земеделски земи 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол земеделски земи

Протокол земеделски земи

Прочети Коментарите са изключени!