Archive | Делегирани бюджети в Образованието RSS feed for this section

Заповед №299 за утвърждаване на правила за РЗ

Заповед №299 за утвърждаване на правила за РЗ

Прочети Коментарите са изключени!

Правила за РЗ на директорите на ДГ за 2020 г.

Правила за РЗ на директорите на ДГ за 2020 г. 

Прочети Коментарите са изключени!

Делегирани бюджети 2020 г.

БЮДЖЕТ – 2020 – ОБРАЗОВАНИЕ – разпределение на средствата по формули Заповед за формули и правила за 2020 Формули и правила за разпределение на средствата получени по ЕРС за 2020

Прочети Коментарите са изключени!

Разпределение на средства за дейност 322 ” Неспециализирани училища” по компоненти на формулата за 2019 година

2019 – БЮДЖЕТ – ОБРАЗОВАНИЕ Заповед № 301 от 26.02.2019г. за утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата от държавния бююджет между второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. Приложение към зап. № 301 от 26.02.2019 г. за утвърдени формули и правила за 2019 г. функция Образование

Прочети Коментарите са изключени!

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №252 за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Заповед №252 за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2018 на функция “Образование”

Бюджет 2018 на функция “Образование”

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №240 от 24.02.3017г. за утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата, получени по ЕРС във фуннкция Образование за 2017 г.

Заповед №240 от 24.02.3017г. за утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата, получени по ЕРС във фуннкция Образование за 2017 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Разпределение на средства за дейност 311 “Детски градини” по основни и допълнителни компоненти на формулата за 2017 година

Информация за разпределение на средствата за училища и детски гради за 2017 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Заповед за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Прочети Коментарите са изключени!