Archive | Делегирани бюджети в Образованието RSS feed for this section

Разпределение на средства за дейност 322 ” Неспециализирани училища” по компоненти на формулата за 2019 година

2019 – БЮДЖЕТ – ОБРАЗОВАНИЕ Заповед № 301 от 26.02.2019г. за утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата от държавния бююджет между второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. Приложение към зап. № 301 от 26.02.2019 г. за утвърдени формули и правила за 2019 г. функция Образование

Прочети Коментарите са изключени!

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №252 за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Заповед №252 за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2018 на функция “Образование”

Бюджет 2018 на функция “Образование”

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №240 от 24.02.3017г. за утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата, получени по ЕРС във фуннкция Образование за 2017 г.

Заповед №240 от 24.02.3017г. за утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата, получени по ЕРС във фуннкция Образование за 2017 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Разпределение на средства за дейност 311 “Детски градини” по основни и допълнителни компоненти на формулата за 2017 година

Информация за разпределение на средствата за училища и детски гради за 2017 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Заповед за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Прочети Коментарите са изключени!

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!

БЮДЖЕТ- ОБРАЗОВАНИЕ-2016 ГОДИНА

 БЮДЖЕТ – ОБРАЗОВАНИЕ – 2016 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2015 – Образование

Бюджет 2015 – Образование тук.

Прочети Коментарите са изключени!