Archive | Делегирани бюджети в Образованието RSS feed for this section

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №252 за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Заповед №252 за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2018 на функция “Образование”

Бюджет 2018 на функция “Образование”

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №240 от 24.02.3017г. за утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата, получени по ЕРС във фуннкция Образование за 2017 г.

Заповед №240 от 24.02.3017г. за утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата, получени по ЕРС във фуннкция Образование за 2017 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Разпределение на средства за дейност 311 “Детски градини” по основни и допълнителни компоненти на формулата за 2017 година

Информация за разпределение на средствата за училища и детски гради за 2017 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Заповед за утвърждаването на формули и правила за средствата към образованието

Прочети Коментарите са изключени!

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

ФОРМУЛИ И ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!

БЮДЖЕТ- ОБРАЗОВАНИЕ-2016 ГОДИНА

 БЮДЖЕТ – ОБРАЗОВАНИЕ – 2016 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2015 – Образование

Бюджет 2015 – Образование тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №200

Заповед тук.

Прочети Коментарите са изключени!