Archive | ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА RSS feed for this section

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър за търговските дружества с общинско участие

Регистър за търговските дружества с общинско участие Приложение № 10 към чл.2, т.10 и чл.29 № по ред Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество Лица, които представляват общината в органите за управление и контрол [...]

Прочети Коментарите са изключени!