Archive | Програми RSS feed for this section

Дългосрочна програма ЕВИ

Дългосрочна програма ЕВИ

Прочети Коментарите са изключени!

Програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2020 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА   ЗА   ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО  ЗА   2020  ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА,  ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА  ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА,  ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА  2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2019 – 2023 г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2019 – 2023 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2019/2020г.

 Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2019/2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград (2016-2020)

Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград (2016-2020)  

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019г.

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!