Archive | Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие” RSS feed for this section

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ РАЗВИТИЕ”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ РАЗВИТИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснатите до етап събеседване след проведен подбор по документи на персонал по проект “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ- “РАЗВИТИЕ”

    Списък на допуснатите до етап събеседване след проведен подбор по документи на персонал по проект “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ- “РАЗВИТИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!

Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”

Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие” . .     Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Община Велинград обявява конкурс за свободни работни места за следните [...]

Прочети Коментарите са изключени!