Archive | Регистър на заповеди по чл.5,ал.5 от Закон за устройство на територията RSS feed for this section

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ за ноември 2017г.

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ за ноември 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ от май до октомври 2017г.

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ от май до октомври 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ 2017г.

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ 2016 г.

Регистър по чл.5 ал. 5 от ЗУТ 2016

Прочети Коментарите са изключени!