Archive | Медицински център Велинград 2017″ ЕООД RSS feed for this section

Открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф /скенер/

Открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф /скенер/

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Прочети Коментарите са изключени!

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура

Прочети Коментарите са изключени!