Archive | ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ RSS feed for this section

Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.2 2019г.

Албен Купенов Алекс Бошнаков Александър Мандилов Али Бошнак Али Палов Али Ракитовски Алтънай Тангърова Анна Маркова Атанас Вецов Атанас Гаджев Ахмед Кенан Ахмед Налбантов Бельо Мандраджиев Биляна Лещарова-Саздова Борис Станудин Борислав Чинков Боряна Алексиева_ Боряна Петричева Боряна Петричева Васил Атанасов Величка Манева Величка Устабашиева Вероника Мануилова Веселина Ямакова-Ковачева Виолета Благова-Дамова Георги Ачев Георги Христозов Гергана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.2 за 2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид   декларация № 1 / 05.06.2018 г Неделко Иванов Шаламанов Главен инспектор  Изтегли № 2 / 05.06.2018 г Тодор Николов Семерджиев Инспектор Изтегли № 3 / 05.06.2018 г Стоян Атанасов Дулев Управител на ЗЖ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.1 за 2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид   декларация №  66 / 06.06.2018 г Боряна Велкова Петричева Директор ДГ“Слънчице“  Изтегли  №  68 / 06.06.2018 г Величка Славчова Манева Директор ДГ“Еделвайс“  Изтегли  №  78 / 06.06.2018 г Маргарита Стоева Узунова Директор ДГ“Детски [...]

Прочети Коментарите са изключени!