Archive | ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ RSS feed for this section

Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.2 за 2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид   декларация № 1 / 05.06.2018 г Неделко Иванов Шаламанов Главен инспектор  Изтегли № 2 / 05.06.2018 г Тодор Николов Семерджиев Инспектор Изтегли № 3 / 05.06.2018 г Стоян Атанасов Дулев Управител на ЗЖ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.1 за 2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид   декларация №  66 / 06.06.2018 г Боряна Велкова Петричева Директор ДГ“Слънчице“  Изтегли  №  68 / 06.06.2018 г Величка Славчова Манева Директор ДГ“Еделвайс“  Изтегли  №  78 / 06.06.2018 г Маргарита Стоева Узунова Директор ДГ“Детски [...]

Прочети Коментарите са изключени!