Archive | Планове RSS feed for this section

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 г.

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2019г.

ПЛАН ЗА ПЛРДУ 2019

Прочети Коментарите са изключени!

План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2020г.

План за развитие на социалните услуги  в Община Велинград   за   2020г. 

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019г.

I. ОСНОВАНИЕ             Настоящият Годишен план за паша за 2019 г. се разработва на основание чл.37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет с мнозинство от общия брой на съветниците. II. ОБХВАТ Годишният план [...]

Прочети Коментарите са изключени!

План за развитие на горите на територията на Община Велинград

План за развитие на горите на територията на Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Общински план за развитие на община Велинград 2014 – 2020 год./актуализиран с РЕШЕНИЕ №90/

Общински план за развитие на община Велинград 2014 – 2020 год./актуализиран с РЕШЕНИЕ №90/

Прочети Коментарите са изключени!

План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2019г.

План за развитие на социалните услуги в Община Велинград   за   2019г. 

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2018г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА  ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В  ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   2018г.

Прочети Коментарите са изключени!

План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2019г.

План за развитие на социалните услуги в Община Велинград   за  2019г. 

Прочети Коментарите са изключени!

Общински годишен план за младежта за 2018г.

Общински годишен план за младежта за 2018г.

Прочети Коментарите са изключени!