Archive | Избори 2019 RSS feed for this section

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май2019 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Избирателен списък  за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от  Република България на 26 май 2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №575

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19 З А П О В Е Д №575 Велинград,10.04.2019 г.          На основание заповед № 510/01.04.2019 г. на кмет на община Велинград за образуване на избирателни секции на територията [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19 Изх. № 31-00/9 от 08.04.2019 г.   ДО: ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 535 Велинград, 05.04.2019 г.

О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19 З А П О В Е Д № 535 Велинград, 05.04.2019 г.     Със заповед № 510 от 01.04.2019 г. на кмет на община Велинград са образувани избирателните [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Места на избирателни списъци за избори за членове на Европейски парламент от РБ

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д № …524 Велинград,  04.04.2019г.          На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41,ал.1 и 3 от Изборен кодекс, и писма на кметове и кметски наместник О П Р Е Д Е Л Я [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 510 Велинград, 01.04.2019 г.

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д № 510 Велинград,  01.04.2019 г.                   На основание чл. 8, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 6, чл. 9, ал. 1, 2, 3, 6 и ал. 8 и чл. 352 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение  

Прочети Коментарите са изключени!