Archive | Заседания 2020г. RSS feed for this section

Сесия 2020-02-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд – Пазарджик за мандат 2020-2024г. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 72 Изменение на Решение №12/29.11.2019г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Докл.:Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 73 Изменение на Решение №13/29.11.2019г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-10

ДНЕВЕН РЕД:     1.Избор на общински съветник или заместник-председател, който да председателства заседанието за приемане на оставка на Председател ОбС – Велинград и избиране на нов.РЕШЕНИЕ № 68 2.Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на ОбС – Велинград г-жа Елисавета Сариева след подаване на оставка.РЕШЕНИЕ № 69 3.Определяне на временна комисия за провеждане избор на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-02-06

ДНЕВЕН РЕД:     1.Одобряване на параметри за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзенбанк /България/ ЕАД чрез подписване на анекс към Договор №261/27.06.2012г. ,Докл.:Ат.Вецов, Ат.Палигоров РЕШЕНИЕ № 67                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                           /Елисавета Сариева/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-01-30

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Дамова РЕШЕНИЕ № 1,РЕШЕНИЕ № 2,РЕШЕНИЕ № 3, РЕШЕНИЕ № 4 ,РЕШЕНИЕ № 5 Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл. Докл.Елисавета Сариева РЕШЕНИЕ № 6 Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019-2023г. Докл.:Н.Келчева РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!