Archive | Избори 2021 RSS feed for this section

Разяснителна кампания – Видео клипове

Разяснителна кампания – Видео клипове

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д   СЪОБЩЕНИЕ                 Съобщавам, че на таблото за обяви на община Велинград публично е  оповестено откриването на производство по издаване на административен акт с предварително изпълнение, свързан със забрани, както следва: Забрана за продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

ПРОЦЕДУРИ   И   ДЕЙСТВИЯ СРОК ДО ДАТА (ВКЛ.) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място. 20.03.2021 г.  (вкл.) [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Възможност за проверка на номер и адрес на избирателна секция

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 04 .04. 2021 г. На интернет адрес:  https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за номер и адрес на избирателната секция за гласуване. Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429. Номерът [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предварителни избирателни списъци

Предварителен избирателен списък  /за обявяване по чл.41, ал.1 от Изборен кодекс/ за произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №186/15.02.2021г за определяне места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали

Прочети Коментарите са изключени!

Покана консултации

Покана консултации

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 167/11.02.2021 г.за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци

Заповед № 167/11.02.2021 г.за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 165/10.02.2021г.за образуване на избирателни секции на територията на община Велинград и утвърждаване на номерация, обхват и адрес

Заповед № 165/10.02.2021г.за образуване на избирателни секции на територията на община Велинград и утвърждаване на номерация, обхват и адрес. Заповеди  за образуване на избирателни секции в  лечебни заведения  и дом за стари хора 1. Заповед №351/03.02.2021 г. на Директор ОССУ-Велинград; 2.Заповед №78/05.02.2021г. на Управител на СБПЛРПФЗ ” Света Петка Българска” ЕООД-гр. Велинград3.Заповед №38/10.02.2021 г. на [...]

Прочети Коментарите са изключени!