Archive | Обществени поръчки – профил на купувача RSS feed for this section

Обява нов прием за резерви по Проект “Осигуряване на топъл обяд”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА Нов прием за резерви по Проект „Осигуряване на топъл обяд“     Община Велинград уведомява всички заинтересовани граждани, че започва прием на заявления за набиране [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА – Осигуряване на топъл обяд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ BG05FMOP001-3.002 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА Нов прием по Проект „Осигуряване на топъл обяд“   Реализирането на проекта се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изграждане на стоманобетонов мост на р. Чепинска село Драгиново, Община Велинград между основна точка 94 и о.т. 22

1. Уведомление  тук. 2. Протокол 1 тук. 3. Протокол 2 тук. 4..  Протокол 3 тук. 5. Протокол 4 тук. 6. Решение тук. 7. Договор тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции

     Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции:        Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и енергоспестяващо осветление тук.        Обособена позиция 2 : „Ремонт, реконструкция и обновяване на полудневна детска градина към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ тук.        Обособена позиция 3 : „Изграждане на дневен център [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции

Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции:        Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и енергоспестяващо осветление.        Обособена позиция 2 : „Ремонт, реконструкция и обновяване на полудневна детска градина към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“        Обособена позиция 3 : „Изграждане на дневен център за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за нуждите на община Велинград по 3 обособени позиции:

“Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за нуждите на община Велинград по 3 обособени позиции:  Обособена позиция №1: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА НА С. ГОРНА ДЪБЕВА, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД Обособена позиция №2: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ НА общинска пътна мрежа в направления: 1. М. Кемера – с. Абланица – с. Цветино [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Проект „ Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения ” Проектът  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Служителите в Община Велинград приключиха обученията по проект за повишаване на квалификацията        Служителите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Строителство на нов мост на р. Чепинска между ос. т. 22 до ос. т. 94 в с. Драгиново, общ. Велинград

        Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект “Строителство на нов мост на р. Чепинска между ос. т. 22 до ос. т. 94 в с. Драгиново, общ. Велинград”   Документация тук. Документация 1тук. Количествена сметка  тук. Проект тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: „Направа бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици, в гр. Велинград, Община Велинград”

     Класиране на участниците  и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: „Направа бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици, в гр. Велинград, Община Велинград” тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Изграждане и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград с две обособени позиции

Изграждане и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград с две обособени позиции: 1. “Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград”; 2. “Изграждане водосток, подпорна стена и укрепителна стена на път между с.Света Петка и с. Всемирци, общ. Велинград; 1. Решение тук. 2. Обявление тук. 3. Документация  тук. 4. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път отклонение -  [...]

Прочети Коментарите са изключени!