Archive | Открити процедури RSS feed for this section

Водоснабдяване на с. Чолаково – външен водопровод

Прочети Коментарите са изключени!

Водоснабдяване на с. Чолакова – външен водопровод, Община Велинград

1. Водоснабдяване на с. Чолакова – външен водопровод, Община Велинград тук. 2. Протокол 1 тук. 3. Договор тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Водоснабдяване на с. Чолакова – външен водопровод, Община Велинград

1. Обявление тук. 2. Решение тук. 3. Образци тук. 4. Документация тук. 5. Количествено- стойностна сметка тук.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РАДОНОВА ЖЕНСКА БАНЯ – ВЕЛИНГРАД, КВ. ЧЕПИНО

1. Обявление тук. 2. Решение тук. 3. Образци тук. 4. Документация тук. 5. Техническа документация тук. 6. Решение за промяна тук.

Прочети Коментарите са изключени!

„Направа бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици, в гр. Велинград, Община Велинград”

1. Обявление тук. 2. Решение тук. 3. Документация тук. 4. Образци на документи тук. 5. Решение за изменение тук. 6. Уведомление тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД”,ГР.ВЕЛИНГРАД ЗА ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИОННА

1. Обявление тук. 2. Решение тук. 3. Документация тук.

Прочети Коментарите са изключени!

„Доставка на твърди горива за нуждите на Община Велинград по обособени позиции”

1. Документация тук. 2.Количествено – стойностна сметка за твърди горива за нуждите на Община Велинград сезон 2013/2014г тук. 3.Обявление тук. 4. Образци тук. 5. Решение тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол № 1 за “Избор на изпълнител на строително монтажни работи по проект: “Ремонт, обновяване и оборудване на “МБАЛ ВЕЛИНГРАД” ЕООД”"

1. Протокол № 1 тук. 2.Протокол № 1 за “Избор на изпълнител на строително монтажни работи по проект: “Ремонт, обновяване и оборудване на “МБАЛ ВЕЛИНГРАД” ЕООД”” тук и  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Отговори на постъпили въпроси свързани с ,,ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ”

Отговори на постъпили въпроси свързани с ,,ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ” тук. 

Прочети Коментарите са изключени!

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА “МБАЛ ВЕЛИНГРАД” ЕООД”

1. Обявление  тук. 2. Решение  тук. 3. Технически спецификации  тук. 4. Методика  тук. 5. Документация  тук. 6. Протокол за приемане на извършени  СМР  тук. 7. Документация за участие  тук. 8. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните петгодини  тук. 9. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката  тук. 10. Количествено – стойностна сметка тук.

Прочети Коментарите са изключени!