Archive | Декларации – общинска администрация RSS feed for this section

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл. 12,т.2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12,т.2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл. 12,т.2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12,т.2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ  Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ Декларации по чл. 12,т.1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации във връзка с Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации във връзка с Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Изтегли тук. 2. Изтегли тук. 3. Изтегли тук. 4. Изтегли тук. 5. Изтегли тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изтегли  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации във връзка с Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Изтегли тук. 2. Изтегли тук. 3. Изтегли тук. 4. Изтегли тук. 5. Изтегли тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изтегли   тук.

Прочети Коментарите са изключени!